BOST MINUTUKO IKASTAROA: Egon hadi horretan / Txomin Agirre / Idoia Asurmendi

Estándar

Euskara hobetzen

Egon hadi horretan!

Udarako freskagarri bila, zenbait esamolde ekarri ditugu gurera:

Ø Egon hadi horretan!

Oso ohikoa da hizketa-lagunaren iritziarekin bat ez gatozenean, baten bati kontra egin nahi diogunean. Adibidez:

Hik niri adarra jo? Egon hadi horretan!

Olaizolak Altunari irabazi? Egon hadi horretaninuxente hori!

Ø Gero indargarria

Esaldi-bukaeran edo erdian joan ohi den esamolde indargarria, inola ere ez betegarri hutsa. Adibidez:

Zintzo ibili, gero!

Ez esan, gerohorrelakorik!

Ez gero gurasoen esana ahaztu!

Ø Harrapa ezak/n!

Besteren batek uste ez genuen edo harritu gaituen zerbait lortu edo egindakoan erabiltzen dugu esapide hau. Adibidez:

Harrapa ezak! Dirurik ez zeukala, baina BMW berria erosi!

Harrapa ezan! Urterik galdu gabe bukatu din karrera!

Ø Azaren azkeneko orria

Azaren azkeneko orria, barru-barrukoa, ezkutuan dago erabat, batere nabarmentzen ez dela. Azken putz ere erabil daiteke adiera berdintsuarekin. Adibidez:

Hori ez da azaren azkeneko orria izateko jaio (nabarmendu nahi duenaz esaten da, atzera gelditzen ez denaz)

Osakidetzaren “Euskararen Kukua”tik hartua.

*******

Pasartea

Txomin Agirreren Joanes Artzaiaren pasarte bat irakurriko dugu gaur. Garoa, Auñemendiko Lorea, Kresala publikaziotik jasoa da.

Pasarte hau 1912. urteko edizioan oinarrituta dago. Ez da ezer aldatu, ez ortografia gaurkotu, ez aldaketarik egin… Beraz, zailtasunak izango ditugu ulertzko, baina ariketa polita izango da jakiteko nola idazten zen euskaraz duela ehun urte.

Joanes Artzaia

Ura zan gizona, ura!

Zazpi oiñ ta erdi bai luze, makal zugatzaren irudira zuzen, pagorik lodiena baizen zabal, arte gogorra bezela trinko, gorosti ezearen antzera zimel.

Horrela zan Joanes nik ezagutu nuanean.

Sendoak zeuden oraindik artzain zarraren beso zaiñtsuak, txit azkarrak bere oñak, zindoak bere bular-auspoak.

Irurogeita amabi aldiz ikusi zuan, Aloña mendiko ariztietan, ostro berdea berriz jaiotzen: baña etzion eramango hemeretzi urteko mutill batez ez aizkora jolasean, ez burdin astuna jaurtitzen, ez mendietan gora edo ibarretan zear laisterka.

Kaiko handi bat esne goizean jan, azpantarrez izterrak estaldu ta makilla bat eskuan artu ezkero, prest zegoen egun osoan, zeiñ ariñago bezela, beorren atzetik ibiltzeko edo, neke askorik gabe, ardi galdu gaixoaren billa gau guztia igarotzeko.

Argiak ziran Joanesen begi gozoak. Oitua zegoan Joanes zerura ta lurrera, gabaz ta egunez, arreta andiz begiratzen; ta iñok baño lenago ikusiko zuan, goi aldetik, odei tarteko arranoaren ibillera apaña edo ia gizon danentzat estaldurik zegoan izarraren kiñua, ta lur aldean, lokatz bigunetako abere oñatza, bide ondotik joan ziran eperren aztarna, sasi mardularen ertzeko erbi-oi zapala, arkaitz zuloetako egazti arraparien kabia, ta an bebeian agiri zan urlia erriko orduari (erlojua) zar ta illun samarra.

*******

Musika

Hitzetan

Ahotsa: Idoia Asurmendi

Letra: Xabier Igoa

Ikastaroak oporrak hartuko ditu irailera arte. Gozatu udaz!

Anuncios

BOST MINUTUKO IKASTAROA: Ezpada / Jose Mari Pastor / Ttak

Estándar

Euskara hobetzen

Ezpada

Nola erabili?

Baizik eta-ren sinonimoa da.

Ez ezazu egin agindutakoa, baizik eta nahi duzuna.

Ez ezazu egin agindutakoa, ezpada nahi duzuna.

…Chavela Vargasek ez ei zuen larunbat goizalde batean zendu gura, ezpada astelehen edo astearte arrats batean.

…Chavela Vargasek ez ei zuen larunbat goizalde batean zendu gura, baizik eta astelehen edo astearte arrats batean.

Ondoko testuan ere ikusiko dugu ezpada nola erabiltzen den

*******

Artikulua

(…) Ipuinetan sinetsi nahi nuke, euskal paradisuan, baina entzuten ditudanek zer pentsatua ematen didate. Mende honetako erronka dugu migrazioa. Ez dago hura kudeatzeko formula magikorik. Guk etorkin kualifikatuak etortzea gura dugu, gure garapenari eta bizimoduari eusteko. Txiroak Afrikan usteltzen utzi nahi ditugu. Kolonialismo berria: lehen, ondasun materialak lapurtzen genizkien; orain, baliabide humanoak. Ez dugu pobrerik nahi. Horiek, ordea, etortzen segituko dute. Ez Turkish Airlines konpainiaren hegazkinean, Morgan Freemanekin batera, baizik eta itsasontzi batean, etsipenaren basamortutik iparralderantz. Haientzat itsasoa ez da abentura eta dantza, ezpadatristura eta esperantza. Più nessuno mi porterà nel nord.

Iparraldeko itsasoak/ Jose Mari Pastor. Berria

Etxeko eredua

BOST MINUTUKO IKASTAROA: Urtebetean ala urtebetez/ Mikel Garcia Idiakez / Zaldi Eroa

Estándar

Euskara hobetzen

Urtebetean ala urtebetez?

  1. a)     Urtebetean egon da ospitalean

  2. b)    Urtebetez egon da ospitalean

  3. a)   Urtebetean luzatu zaio kontratua

  4. b)  Urtebetez luzatu zaio kontratua

Erantzuna: Euskaltzaindiaren 110. Arauak zehazten duenez, iraupena adierazteko absolutibo (urtebete) eta instrumental mugagabeak (urtebetez) eta inesiboa (urtebetean) erabil daitezke euskalkien eta aditzen arabera.

Beraz, hauek guztiak dira zuzenak:

Urtebetean egon da ospitalean

Urtebetez egon da ospitalean

Urtebete egon da ospitalean

Urtebetean luzatu zaio kontratua

Urtebetez luzatu zaio kontratua

Urtebete luzatu zaio kontratua

Administrazioa euskaraz. IVAP

*******

Artikulua

“Ipurdiak garbitzeaz harro nago”

“Gaur berriz entzun dut ‘lan egin, baita ipurdiak garbitzen ere’, eta ez da ez lehenengo ez zortzigarren aldia entzuten dudana. Eta nire lana aldarrikatzeko beharra sentitu dut, nire lanaz harro nagoela oihukatzeko beharra. Bai, jaun-andreok, ipurdiak garbitzeaz harro, azkazalak mozteaz, buruak garbitzeaz, janzteaz, dutxatzeaz, elikatzeaz eta pertsonak zaintzeaz, bai bai PERTSONAK, euren kabuz moldatu ezin daitezkeenak. Baina laburbildu dezagun ‘ipurdiak garbitu’ horretan Rebeca Vicente Carranzak idatzi duen eta sare sozialetan zabaldu den mezuak garbi azaltzen du berak eta lankideek maiz duten sentimendua. “Apur bat kokoteraino nago esaldi horren konnotazio negatiboez –jarraitzen du–. Argi dago denok ez dugula denerako balio. Nik adibidez ezingo nuke lan egin gezurrak esatera derrigortzen nauen zerbaitetan, bankari edo antzeko zerbaitetan. Baina oso lanbide baloratua da hori, eta nirea aldiz, azkenaren azkena”.

“Orain zuek erabaki zein den lan benetan inportantea”

“Inork zuei ipurdia garbitu behar ez izatea opa dizuet. Baina momenturen batean beharrezkoa balitz, ni edo nire lankideak zuei laguntzeko prest izango gara, bizi-kalitate hobea izan dezazuen, eta umore onez egingo dugu. Orain zuek erabaki zein den lan benetan inportantea. Mesedez, ez erabili ‘ipurdiak garbitu’ esaldia mespretxuz, agian egunen batean norbait beharko duzuelako horretarako, eta eskertu egingo duzue. Sinatuta: Ipurdi-garbitzaile bat”

ARGIAren blog digitala / Mikel Garcia Idiakez

 

Umorea

BOST MINUTUKO IKASTAROA! -taz / Angel Erro/ Los Chimberos

Estándar

Euskara hobetzen

Oso ohikoa da gaur ikusiko dugun akatsa. Marrazkian duzue adibide garbia:

BESTEETAZ ARDURATZEA DA

BESTEEZ ARDURATZEA DA

 -TAZ kasu-marka galdetzaile, erakusle edo pertsona-izenordainak ez diren hitzekin erabiltzean datza akatsa. Adibidez:

MikelETAZ hitz egiten ari gara.   MikelEZ hitz egiten ari gara

BegoTAZ orioitu naiz.   BegoZ oroitu naiz.

Beste gai batETAZ mintzatu gara.   Beste gai batEZ mintzatu gara.

Beste hainbeste gertatzen da pluralarekin ere. Izan ere, zenbait hiztunek pluralean –ETAZ erabiltzeko joera dute. Adibidez:

Zer pentsatzen duzu irakasleETAZ?   Zer pentsatzen duzu irakasleEZ?

Nortaz ari zara? LagunETAZ   Nortaz ari zara? LagunEZ

Ni ez naiz politikoETAZ fio.  Ni ez naiz politikariEZ fio

Euskal Gramatika Osoa

Ilari Zubiri / Entzi Zubiri

*******

Artikulua

«Denok, nire adinekoen artean, ezagutu dugu botila hutsak denda eta supermerkatuetan itzultzeko ohitura aspaldikoa. Orain denbora bat, berriz, beira itzultzeko aukera desagertu zen, zuk berez nahi ez duzun kristalezko botila baten truke ordainarazita».

«Enpresari batzuek beira birziklatzeko lantegiak muntatzen dute. Tupustean herritar txarrak, kontzientziarik gabekoak, bilakatuko gara ez badiegu dohainik ematen gu erostera behartuta gauden lehengaia. Xixkatu gaituzte. Artean esanen dute, desideratum gisara, egunen batean beiraren %100 birziklatzera iristera jo behar dugula, zeina baita lehenago, botilak berrerabilita, lortuta zegoen zerbait».

«Esperatzekoa denez, orain dator onena: hondakinen kudeaketaren koordainketa bultzatu nahi dute Ecovidrio bezalako erakundeek».

Botila hutsak. Moldatua /Angel Erro

Musika

Los Chimberos taldearen “Geuria da” kantaren bertsioa da hau. Zer esaten du abesti honek “Geuria da ta geuria”z gain? Eta zuek zer ulertzen duzue kanta honetan?

https://www.naiz.eus/es/blogs/txiriboga/posts/txiriboga-12-gernika-kokakola

BOST MINUTUKO IKASTAROA: Ukatu, esplikatu, azaldu / Oreztak / Txiorik onena

Estándar

Euskara hobetzen

 UKATU, ESPLIKATU, AZALDU aditzen erabilera desegokiak

 “Explicar” eta “negarse” aditzak gaztelaniaz modu jakin batzuetan erabiltzen dira. Erabilera horietako batzuk euskarara “itzultzean”, kalkatzean, gutxienean aski bitxiak diren formak gertatzen dira (“me niego a ir” = “*ukatzen naiz joatera”; “me explico con claridad” = “*argi azaltzen naiz”).

 Kalko larri horiek ahal den gutxien gerta daitezen, gaztelaniazko kasu bakoitzaren itzulpen doituena zein den aztertu behar da, erabilera baldarrenak bederen saihesteko.

Hori eskatu zenidan, bai, baina ni ukatu nintzen hori egitera.

Hori eskatu zenidan, bai, baina nik uko egin nion hori egiteari.

Ez dakit ongi esplikatu naizen.

Ez dakit ongi esplikatu dudan.

Zinegotziak fabore hori eskatuz gero, ezin zarete ukatu.

Zinegotziak fabore hori eskatuz gero, ezin diozue ezetz esan.

Ariketak egiteko, sakatu HEMEN

*******

Artikulua

An(on)imo

Itzulpengintza, sarrera proba. Ikasle asko, gehiegi akaso. Botako nizuke zifra bat, baina oso txarra naiz gauza hauetarako; berdin esan diezazuket berrehun zein bostehun. Gela erraldoi batean sartu gaituzte, ardiak nola: bakoitza mahai kutre horietako batera, paper zati baten aurrean, eta aurrera. Ingurura begiratu dut. Izenik gabeko aurpegi asko, aurreiritziek ere definitu ezin dituzten horietakoak guztiak. Kuriosoa iruditu zait nola irabazten duten aurpegiek kolorea eta esanahia izen bat jasotzen duten unean. Nola izenarekin batera jasotzen duten izana, nola hasten diren erakargarriak izaten anonimotasunean ikusezinak diren detaileak: orbain bat, orezta bat, aparatua, belarritako bat, ibilera bat. Eta jarri naiz pentsatzen hurrengo urtean klasekide izango ditudala asko, eta bat izango dela jasanezina, besteak eskatuko dizkidala apunteak inongo lotsarik gabe, eta bestea gelara sartzean lotsagorritu egingo naizela erakargarria irudituko zaidalako. Eta, gero eta gehiago ezagutu, orduan eta nazkagarriago edo atseginago irudituko zaizkidala gaur nik bezainbesteko ezjakintasun eta kuriositaez ingurua miatzen duten inurri anonimoak. 2804 idazteko esan didate, identifikatzeko, baina izenik ez; gaur anonimoak gara.

Oreztak

“Betiko bankuan” hitzordua jarri eta berandu iristen zarenean.

Zuzeu / View image on Twitter

BOST MINUTUKO IKASTAROA: Ordua adierazteko esapideak / Xabier Montoia / Josu Bergara

Estándar

Euskara hobetzen

Ordua adierazteko esapideak

HIRU-HIRURAK

Ordu zehatza (puntu-puntuan) dela adierazteko, errepikapenaz baliatzen gara:

Une honetan HIRU-HIRUrak dira.

ZAZPI-ZAZPIetan egon behar dugu han.

Hirurak JOTA, PASEAK, PASATA, PASATXO

Esaten den ordutik minuturen bat pasa dela adierazteko erabiltzen dira:

Zer ordu da? Hirurak JOTA (paseak, pasata, pasatxo).

Zer ordu da? Zortzi eta erdiak JOTA (paseak, pasata, pasatxo).

Dagoeneko, ordu bata PASEA da.

Hirurak JOTZEKO, AIREAN

Ordua izateko denbora gutxi falta dela adierazi nahi dugunean erabiltzen dira:

Hirurak JOTZEKO daude.

Zer ordu da? Zazpiak AIREAN.

Hirurak INGURU

Gutxi gorabeherako ordua adierazteko, INGURU erabili ohi da:

Zer ordu da? Zazpi eta erdiak INGURU dira.

Zer ordu da? Ez dut erlojurik, baina seiak INGURU izango dira.

Zer orduTAN etorriko zara? Zazpi eta erdiak inguruAN.

Zazpiak ALDERA

Gutxi gorabeherako ordua adierazteko ere erabiltzen da:

Laurak ALDERA pasako gara; beraz, prest egon.

Hamaikak ALDERA hasiko da jaialdia.

Euskal Gramatika Osoa Ilari Zubiri eta Entzi Zubiri

*******

Pasartea

Orduka alokatzen dut neure burua. Merke antzean. Zenbat ordu, hainbat euro. Gutxi. Gutxiegi duintasunez bizitzeko. Neure burua alokatzen dut, gorputz osoa. Bereziki ezker-eskuin etenik gabe mugitzen ditudan esku lakarrak. Salgaiek eta horien truke jasotako txanponek zikinduak.

Orduka alokatzen dut irribarrea ere.

      Zaila izan zitzaidan denbora guztian irribarre egin behar hori, beharbada zailena. Gero hori ere ikasi nuen, lehenago gustuko ez nuen beste hainbat gauza ere egiten ikasi nuen bezalaxe. Hemen ez dago beste aukerarik. Nagusiek, ikuskatzaileek eta arduradunek agindutakoa bete behar. Agindu inozoak izan daitezke, halakoxeak izan ohi dira, edo absurdoak. Berdin dio. Bete egin behar dira. Isilik. Irribarrez.

      Estreinako egunetik jakinarazi zidaten. Adeitsuki hartu behar genituen bezeroak. Guztiak. Halaxe azaldu zidaten, uniformea eta nire izena zuen plastikozko txartela ematearekin batera. Mimatu ere egin behar omen genituen. Baietz nik, jakina, denari baietz. Badaezpada ere. Eta berdin arduradunak kutxetako batera eraman eta berari adi egoteko esan zidanean. Aulkian eseri eta hasi da erreskadan datozkion bezeroak irribarrerik zabalenarekin agurtzen. Egun on, zer moduz, aspaldiko, nahi al duzu… Bazuen bezero bakoitzarentzat zer edo zer. Egun on, zer moduz, aspaldiko, nahi al duzu… Askok ez zion agur edo irribarrerik itzultzen. Bost axola haiei gorbatadun itsusi haren adeitasuna.

      Ordubete aritu zitzaidan arduraduna (Iñaki Aspe, bere txartelaren arabera) irakasle. Ondoren nire txanda iritsi zen. Atzean neukala, haren jarduna berritzen ahalegindu nintzen: Egun on, zer moduz, aspaldiko, nahi al duzu…

      Baldar aritu nintzen, zalantzati, baina biharamunean itzultzeko esan zidaten (…)

Musika

Astelehen arrunta – Josu Bergara eta Akorde txikiak

BOST MINUTUKO IKASTAROA: Nitaz gustatu / txiza eserita egitea

Estándar

Euskara hobetzen

Familia batean, afal ostean,  kontu kontari hasi dira, eta alaba txikiak honakoa bota du bere txanda iritsi denean:

–Gaur, patioan, Anderrek esan dit nitaz gustatzen dela, eta nik erantzun diot ez zaidala gustatzen, eta uzteko pakean.

Alaba nagusia, oso interesatuta, txikiari ziria sartzen saiatu da:

–Ba nik entzunda neukan zurekin gustatuta zegoela, aspaldi gainera, eta zuri ere gustatzen zaizula.

–Ba ez, ni Mikelena gustatzen naiz –erantzun du oso haserre txikiak.

Ama, Jaurlaritzako langilea, oso kezkatuta dago bere umeen euskara traketsa dela-eta, eta hobetzen saiatzen da aukera ikusten duenean.

Afal osteko nahasmena ikusita,  Ahozko jarduna hobetzeko proposamenak liburura jo du, berak ere ez baitaki nola zuzendu umeak;   honako erantzuna topatu du horren inguruan:

–         Gustarse de…egitura; egitura hau hainbat modutara esaten da euskaraz. Erabiliena Nor gustatu egitura da, dudarik barik, baina badira beste batzuk ere: Bergaran, adibidez, edadetuen ahotan ohikoa da Norekin gustatuta egon egitura; beste egitura bat Noren atzetik ibili dugu…

Zeinena gustatzen zara zu? Ni, Mikelena gustatzen naiz.

Zein gustatzen zaizu zuri? Niri, Mikel gustatzen zait.

Zein gustatzen da zurea?

Zein dago zurekin gustatuta? Mikel dago nirekin gustatuta.

Zeinen atzetik zabiltza zu? Mikelen atzetik nabil.

Zein dabil zure atzetik? Mikel dabil nire atzetik.

*******

Artikulua

TXIZA ESERITA EGITEA

Nondik erresistentzia?

Nondik datoz mutil txiki batzuen erresistentzia handia eta guraso batzuen protesta txiza eserita egitearen inguruan? Maskulinitate hegemonikoa –emakumeen gaineko posizio menperatzailea inplikatzen duena (ikus Connell 2003)– dago tartean. Gure gizartean eserita egitea emakumeen ezaugarria da eta gizonek “emakumeen gauzak” edo gauzak “emakumeen antzera” egiteak prestigio galera ekartzen die (estatus baxuagokoa delako). “Afeminatzeko” arriskuaz gain, “maritxutzekoa” ere badago: nahikoa gizon ez agertzearekin eta gay izatearekin.

Elisabeth Badinter-ek seinalatu zuen identitate maskulinoa oposizio edo ukazio batzuen gainean eraikitzen dela; haien artean emakumea ez izatea eta homosexuala ez izatea (Badinter 1993: 51). Itxuraren ñabardura ez da gutxienenekoa; Óscar Guasch-ek azaltzen duen bezala: “Arazoa ez da horrenbeste gay izatea, gay itxura izatea baizik. Mutiko afeminatuak daude, inoiz homosexualak izango ez direnak, baina balira bezala tratatzen dituzte. Eta agian beste batzuk badira, baina ez dirudite, eta eskolan hobeto biziraun ahal dute” (Guasch 2013: 53).

BOST MINUTUKO IKASTAROA: Kalko okerrak (III); Jasone Osoro ; Pedro Miguel Etxenike

Estándar

Euskara hobetzen

KALKO OKERRAK: teoria eta adibideak (eta 3)

Hitz askok ordain bakarra eta parez parekoa dute hizkuntza batetik bestera. Beste batzuek, ordea, adiera bat baino gehiago dituzte. Hizkuntza batean adiera guztiak hitz batek hartzen dituen arren, bestean hitz bat baino gehiago erabili behar ditugu adiera guztiak azaltzeko. Adibide batzuk ikusiko ditugu:

Ospatu

Bilera ospatu baino gutxienez hamabost egun lehenago egingo da deialdia.

Bilera egin baino gutxienez hamabost egun lehenago egingo da deialdia.

Papera jokatu

Erronka hau gizarte osoari dagokion arren, eskola eta gainontzeko hezkuntza-eragileek funtsezko papera jokatu behar dute zeregin horretan.

Erronka hau gizarte osoari dagokion arren, eskola eta gainontzeko hezkuntza-eragileek funtsezko lana / eginkizun / betebeharra dute zeregin horretan.

Pertsonalki

Eskalatzaileak postetxean aurkeztu behar du pertsonalki.

Eskaltzaileak berak aurkeztu behar du postetxean.

Niri pertsonalki ez zaizkit gustatzen horrelako proiektuak.

Niri neuri / neroni ez zaizkit gustatzen horrelako proiektuak.

Ulertu

Ez badiete ziurtagiria ematen, ulertuko dugu ukatu egin dietela.

Ez badiete ziurtagiria ematen, pentsatuko dugu ukatu egin dietela / ukatutzat joko dugu.

Zentzu horretan

Zentzu horretan test bat da Europarentzat Ertamerikako krisia.

Hori horrela / horrela bada, test bat da Europarentzat Ertamerikako krisia.

Trebakuntzarako ariketa liburua; Iñaki Varona eta Karmele Oria

Pasartea

Amamak biloba Bertari…

“(…)Bost segundo egon zen arnasa hartu gabe. Bost segundo eterno. Hilda zegoela pentsatu zuen zure aitxitxak. Bost segundo haietan egin nizkion Jaungoikoari promesa guztiak, ez nintzela kexatuko, ez nuela gezurrik esango, ez nuela etxetik alde egingo, ez nuela suizidioan gehiago pentsatuko, ez nituela azazkalak jango, ez nituela bizilagunen eskutitzak hartuko, ez nintzela masturbatuko Olofengan pentsatzen, ez nintzela masturbatuko, ez nituela ni baino ederragoak zirenak madarikatuko, ez nituela geranioak irainduko, ez nituela geranioak ureztatuko balkoi azpitik jendea pasatzen zenean, ez nituela listuaz garbituko zapatak, ez… Bost segundok askorako ematen du, promesa asko egiteko denbora…Eta bizitza laburregia da gero horiek denak betetzeko.”

Bost segundora korroskada bat egin zuen zure amak, eta nik bularrean jarri nuen. Ia bi urte izan nituen arte eman nion bularra.

12etan bermuta

Jasone Osoro

Euskaraldia

Pedro Miguel Etxenike. Nola bizi duzu euskara?


<p><a href=”https://vimeo.com/266215134″>Pedro Miguel Etxenike: nola bizi duzu euskara?</a> from <a href=”https://vimeo.com/user74729381″>Euskaraldia</a&gt; on <a href=”https://vimeo.com”>Vimeo</a&gt;.</p>

Gandasegi eskolak bere “urrezko andereñoei” agur esan zien.

Estándar

Eskolan urteak eta urteak emanda, eskuetan ez ditugu hatzamar nahiko horiek danak kontatzeko, erretiro hartzeko eguna heldu zaie gure lankide fin hauei. Zuen lankideak izan garenok elkartu ginen zuekin egun hori merezi zen moduan ospatzeko.

Lanaren kateak apurturik hartu merezi duzuen atsedena, bizitzaz gozatu eta… hegan egin!. Maletak hartu eta bira bat, bi edo hiru eman Munduari. Munduko edozein bazterretan zaudetela gurekin gogoratu eta… postalaren bat igorri, noski! Eskolan izango gaituzue , zuek egin duzuen moduen, gure eguneroko eta amaigabeko beharrean “lana eta bihotza” jarriz. Egunen baten, etxetik ateratzean, oinek gorantza ekartzen bazaituztete ez egin atzera… eskolak beti izango ditu ateak zabalik zuentzako. Eskerrik asko bihotz-bihotzez!

Ta geratzen garenak / inbiditan gaude/ geu be zeuen moduan/ baikeundeke hobe

aprobetxatu ondo/ kupidarik gabe/ sasoirik ederrenak/ etortzeko daude.

                                                                           Zuen lankideak

Galdakao 2018ko Ekaina

 

 

Bostgarren mailako ikasleak Añanako gatzagan.

Estándar

Kurtso bukaeran bostgarren mailako ikasleekin Añana herrira hurbildu gara bertan dagoen gatzaga ezagutzera.  Milaka urtez, ur gaziaren iturburuak ustiatu ditu gizakiak bizitzarako oso garrantsitzua den gatza lortuz. Gatza, haraneko iturburuetatik ateratzen den ur gaziaren lurrunketaren emaitza naturala da. Añanako gatza oso ona eta garbia da, duela 200 miloi urte baino gehiagoko aintzinako itsaso batetik baitator.

 

Bizitzarako oso garrantzitsua istorian eragin handia izan du gatzak. Izatez, harri jangarri bakarra da eta gizakiak ongailu gisa erabli du aintzinatik.Ekonomiaren eragile, harekin zergak ezarri eta ordaindu egin dira, eta gerrak ere izan dira gatza dela eta istorioan zehar. Gaztelerazko “salario” hitzak latinezko “salarium” hitzatik dator eta legionarioei ematen zitzaien, elikagaiak kontzerbatzeko, gatz kopuruan du sorburua.

Iturburuetatik sortutako ur gazia egurrezko kanaleetatik larrainetaraino heltzen da. Plataforma horietan eguzkiaren eta haizearen eraginez ura lurrundu eta gatza lortzen da.

http://www.vallesalado.com/GATZ-HARANA-HOME

Al final de curso nos acercamos, con nuestros alumnos y alumnas de quinto,  a conocer las salinas de Añana. El ser humano ha explotado estas salinas, durante miles de años, obteniendo este producto tan valioso para la vida que es la sal. La sal de Añana es muy pura pues proviene de un mar formado hace más de 200 millones de años. La sal es el producto de la evaporación natural del agua salada que mana por las fuentes que riegan este valle.

Muy importante para la vida, la sal ha marcado el desarrollo de la historia. Es la única roca comestible y, seguramente, el condimento más antiguo usado por la humanidad. Con ella se han creado y pagado impuestos,  y,  por su causa, ha habido mas de una guerra. En un tiempo llegó a tener el valor de moneda. La palabra castellana “salario” proviene del latín “salarium” que era la cantidad de sal (salarium argentum) que recibían los legionarios para conservar los alimentos.

El agua salada que surge de las fuentes llega a las plataformas de producción a través de una red de canales de madera. El sol y el aire hacen que el agua se evapore quedando sobre la plataforma la sal.

http://www.vallesalado.com/VALLE-SALADO-HOME

Surfean eta kaietan eskolako azkenengo egunean.

Estándar

Kurtso bukaera heldua da. Urteak joan urteak etorri eskolari agurra esateko unea heldu zaizkizue. Gandasegin emandako urte gozoak, zoriontsuak, gogoan gorde. Umearoa atzean uzi eta aurrean daukazue gaztaroa, jorratu behar duzuen bide berri bat. Gozatu oporraldiaz eta ekiozue gogoz, irailean, hasiko duzuen aroari. Bejondeizuela neska-mutilok. Zintzo izan !

Behean duzue azkenengo eguneko txangoaren argazkieki egindako bideotxoa.

Este ha sido vuestro ultimo curso en la escuela.  Sin apenas darnos cuenta hemos llegado al final de la etapa escolar. A partir de septiembre empieza para vosotras y vosotros una nueva etapa de aprendizaje. Disfrutad del verano haciendo otras actividades y cargaros de energía para afrontar el nuevo curso.¡Que os vaya bien chicas y chicos!  Estudiad, sed buenas persona y… guardad un buen recuerdo de vuestra escuela.

Hegazti migratzaileentzako babeslekua Urdaibaian.

Estándar

 Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren bihotzean kokaturik  hegaztiez eta horien migrazioez gozatzeko museo bizia da Urdaibai Bird Center. Iparraldetik  hegoalderantz joan-etorriko bidaian Urdaibaiko paduran babesa eta atsedena topatzen dute hegazti migratzaileek.

Urdaibai hegaztien gida

Leku berezi hori ezagutzera hurbildu ginen  kurtso bukaeran bigarren mailako ikasleekin.Bisita biziki interresgarria, umeengan jakinmina pizteko aproposa.

 

Gandasegiko urtxintxak eta arrainak Lekeition.

Estándar

 Negu hotz eta ilunaren ostean udaberri euritsua heldu zitzaigun. Hamaika egun zeruari begira ea noiz argitu eta eguzkia jaun eta errege. Azkenean heldu zen gure txango eguna eta, zorionez, eguraldi ederra egin zuen.

Galdakaoztarrak “mozoiloak” garela diote. Laugarren mailako mozoiloak urtxintxak bilakaturik  Lekeitio eta Mendexara joan ginen kurtso bukaeran.  Mendexan, abentura parkean,  urtxintxarena egin genuen  pinu batetik bestera jauzi eginez.

Lekeitioko Isuntza  hondartzan izan ginen eta  marea behera aprobetzatuz, garraitz irlara oinez joan ginen. Ondoren, itsasoan sartu eta ederto pasa genuen.

Esperientzia ahaztezina  izan zen benetan. Ikusi argazkiekin egindako bideoa:

 

 

 

Pedro maisuari agur hunkigarria.

Estándar

Kurtsoa bukatzear dagoela ikasleek beren maisu izan denari,azken bi urteotan, ustekabeko agurra egin diote. Agur hunkigarria benetan!. Hauxe dugu, izatez, Pedro maisuaren azken urte osoa eskolan, datorrenaren hasikeran merezitako erretiro hartuko baitu.

Gure sustraiak zaintzen goxotasuna, bokazioa, pazientzia eta ilusioa ipintzeagaitik …

eskerrik asko!

Lau haizetara, lau haizetara … Gernikatik Bilbaora.

Estándar

Gernikan saio ederra egin ostean Bilbon aritzeko eguna heldu zitzaion gure Eskolako Haur abesbatzari. Euskal Kantuzaleen Elkarteak antolaturik ospatu zen larunbatean, ekainaren 16 an, Bilboko BBK aretoan aurtengo ekitaldi nagusia. Bertan, bigarrenez, publiko aurrean entzun ahal izan genuen “Nire gorputza da”, aurten prestatutako kanta. Abestia Kantu Kolore taldea sortua da eta talde honek argitaratutako proiektu pedagogikoan kokatzen da.

Desberdinak gara, bakarrak, eta nor garen eta zer egin nahi dugun horretan sinistu behar dugu, inolako baldintzarik gabe, geurea dena defendatuz.

Haur Kantari Txapelketa 2018

Paperen artean galtzear dauden aspaldiko abestiak gogoratu, euskal abestien aberastasuna ezagutzera eman da eta abesti zein abeslari berriak sustatzea dira ekimen honen helburuak.

Hauek dira autengo partaideak: Sarea Txiki Taldea, Bixipos-Marisorgiñek taldea, Gandasegi Eskolako taldea, Maria Lazkano, Amaiur Azkarate, Maria Ereña, Estibaliz Asua, Iraide Bilbao eta Eneko Martinez, Rakel Pujana eta Ana Madarieta, Zaloa Zenarruzabeitia, Mirari Azkune eta Alba Idoiagabeitia eta Arian Taldea.

Amama Benidorm-era joan …eta bueltatu ere!

Estándar

Kurtso bukaeran 6. B taldeko ikasleek, irakaslearen zuzendaritzapean, antzezlan bat prestatu dute. Lan handia egin ondoren, maiatzaren 4 an, Eskolako kultur Astean antzeztu zuten lehen aldiz. Lehen emanaldian, eskenatokian, izan ohi den beldurra eta urdurialdia gaindituta ondo baino hobeto aritu ziren eskolako artista hauek. Egun horretan, profesionalak balira lez, hiru emanaldi eman behar izan zituzten ikasleen aurrean goizez (bi) eta gurasoen aurrean arratsaldez. Ikusleek emandako harrera arrakastatsua ikusita laugarren emanaldia antolatu zen bigarren zikloko ikasleentzat.

Antzezlanaren TRIPTIKOA

Amama Benidorm-en

Alargundu zenetik amamaren izaera nabarmen aldatu da. Egoera horren erruz atso ipurterre batean bihurtu da eta etxeko giroak okorrera egin du. Benitok eta Klotildek ( Pantxikeren suhia eta iloba) uste
dute amama Benidorm-era denboraldi baterako joango balitz, eta horrez gain bertan senargai bat topatuko balu, berriz ere aske eta zoriontsu biziko liratekeela.

Gandasegiko “mozoilo” txikien artelanen erakusketa.

Estándar

Maiatzak 28 ekainak 1 bitartean izan ziren ikusgai, Gandasegiko Areto Nagusian, 5 urteko ikasleen arte-lanak. Aste batez, beraz, eskola museo txiki bat bilakatu zaigu eta bertan ikusi ahal izan ditugu, teknika artistiko ezberdinak erabiliz, sortutako obrak. Erakusketa, tekniken arabera, lau eremutan antolatua izan da: akuarela, autorretratua,collage eta eskultura.

Akuarela:

Teknika horretan ur-margo gomadunak uretan disolbaturik erabiltzen dira. Gardentasuna dugu lan hauen efektu oinarrizko eta ikusgarrienak. Akuarelatan artistak bertatik bertara egin behar du lan, damutu gabe, ez baitago zuzenketarako aukerarik.

Autoerretratua:

Pertsona batek bere buruari eginiko erretratutua da. Margolaritzan artistari bere buruari buruzko azterketa sakona egitea eskatzen dio genero horrek.

Collage:

Material askorekin osatutako arte lanak dira “Collageak”. artistak obra sortzeko egunkari edo aldizkari zatiak, koloretako edo eskuz landutako paperak, beste arte lanak, argazki eta bestelako objetuak erabili ahal ditu.

Eskultura:

Arte nagusien mota tradizionaletakoa da. Artistak hiru dimentzioetan egindako irudiak sortzen ditu material gogorrak (harria,marmola, metala, beira, zura) edo bigunak erabiliz.

Bost urtekoen arte-lanen erakusketa.

 

 

Maider Amarikak BizkaIdatz literatur lehiaketan saritua izan da.

Estándar

Maider Amarikak, Gandasegiko ikasleak, Bizkaiko Foru aldundiak antolatzen duen Bizkaidatz literatur lehiaketan, bigarren saria lortu du.

Dakizuenez lehiaketa horretan idazle batek idatzitako istorio baten hasierari jarraipena emon behar zitzaion. Aurtengoa, euskaraz,  “Munstro bat nire ispiluan” Leire Bilbaok idatzitako proposamena izan da. Alboko irudian sakatuz istorioaren hasiera irakurri ahal izango duzu. Behean daukazu Maiderrek idatzitako istorioa.

 Maiatzaren 29an , Bizkaiko Foru Aldundiko liburutegian (Bilbon),   Bizkaidatz txikiko 4. edizioko sari banaketa izan zen. Argazkian ikus dezakezuenez eskolako lagunak Maiderrekin joan ziren Bilbora. “Arratsaldez izateko pertsona asko etorri ziren ni ikustera eta oso eskertuta nago”– dio Maiderrek.

Lehiaketaren arduradunak aurkezpena egin ondoren Toti Martinez de Lezeak eta Leire Bilbaok hitz egin zuten.  “Ni izan nintzen lehenengoa saria jasotzen eta oso gustura sentitu nintzen saria hartzean”. 

“Munstro bat nire ispiluan”-Maider

 

Eskola inklusiboagaren aldeko ekimena: Parlamentuak dauka hitza.

Estándar

17.000 lagunek bultzatu dute, bere sinaduragaz, Eskola inklusiboagoa lortzeko Herri Ekimen Legegilea. Ekainaren hasieran ekimen horren bultzatzaileek, lau hilabetetan lortutako sinadurak legebiltzarrera eraman zituzten.

*******

17.000 personas han apoyado, con su firma, la Iniciativa legislativa popular para conseguir una Escuela más inclusiva. A primeros de Junio, representantes de los promotores de la iniciativa entregaron en el Parlamento Vasco las firmas recogidas.

La batalla contra la segregación escolar se libra ahora en el Parlamento. (El diario.es)

Euskal hezkuntza sistema bi azpisistemaz osatua dago: publikoa eta pribatua. Unibertsitatekoak ez diren ikasleen erdia dago sistema bakoitzaren barruan. Oreka kuantitatiboa  ematen da, beraz,  baina egoera hori ez da hain orekatua aniztasunari ematen zaion erantzunaren banaketari eta sare batean eta bestean nagusi diren osagai sozioekonomikoei erreparatzeri badiegu; behintzat, orokorrean aztertuta.

Toda la información en castellano: Escuela inclusiva, Iniciativa legislativa popular

 

hdlDJFL

Gandasegiko Haur abesbatzak “Nire gorputza da” kanta aurkeztu zuen Gernikan.

Estándar

Euskal kantuzaleen elkarteak antolatuta ospatu zen atzo, Gernikako Lizeo Antzokian, aurtengo “Euskal kantu eta Haur Kantari Ekitaldia”. Bertan gure eskolako abesbatzak Kantu Kolore taldearen “Nire gorputza da” abestia aurkeztu zuen. Aste Santutik hona lan handia egin da eskolan ekitaldi hori prestatzen. Ikusi eta gozatu gure kantari gazteekin!

 

Theatre play in english in Torrezabal.

Estándar

Last 14th of May we went to Torrezabal culture center to watch theatre play in English. On one hand, children from primary 1st, 2nd, 3rd and 4th watched the play called “The teeth, the Mouse and Monster” The main character in the play was Danny. Danny has a very bad toothache and his sister Susan, who is very determinated, is ready to help him in this skit, playing the “improvised dentist”. When the tooth is out, it has to be left under his pillow and  they wait for a little mouse to appear. Danny is very, very scared and he is also convinced that a big mounster called GRUFFALO! Lives in his room!

 

On the other hand, children from primary 4th, 5th and 6th watched “The time machine”. Herbert and Susan are the main characters in this story. They are inventors who have travelled the world in their plane and have invented “the time machine”. They surprisingly, manage to go back to Ancient Egypt. After that, they stop off in the Renaissance and arrive at the beautiful Italian city of Florence. There, they find the famous Leonardo da Vinci.

Finally, our inventors go to the future. This is how they end up travelling to the year 20373. They discover that in the future the planet Earth is wonderful! The men and women have incorporated into their daily life the three “R”: Reuse, Reduce, Recycle.

We enjoyed it a lot! It was really fantastic!